Join Us On:

News Archive

Daily Archives: November 4, 2012

NIFIRĦU LILL-KANONKU ĠWANN BOSCO CREMONA

Is-Soċjetà Filarmonika La Stella tifraħ lill-Kanonku Giovanni Bosco Cremona, membru tal-Kapitlu u Kolleġġjata tal-Parroċċa ta’ San Ġorġ, li dan l-aħħar inħatar bħala kuġitur ta’ Mons. Anton Gauci, Dekan tal-Kapitlu Katidrali, bit-titlu ta’ Monsinjur. Dun Ġwann twieled fl-1952 u ġie ordnat…

Continue reading