Join Us On:

News Archive

Daily Archives: July 14, 2007

GĦAWDEX ISELLEM LILL-PATRUN TIEGĦU

Illum, Jum il-festa tal-Patrun tad-djoċesi u ta’ beltna San Ġorġ Megalomartri, jum tant u tant għażiż iċċelebrat bl-akbar pompa fil-belt t’Għawdex. Fit-8.30am nibdew dan il-jum b’pontifikal solenni mmexxi mill-ET Mons Isqof Mario Grech. L-assemblea liturġika ser tkun immexxija mill-President ta’…

Continue reading

IKOMPLU Ċ-ĊELEBRAZZJONIJIET F’BELTNA

Dalgħodu, tkomplew bil-kbir il-festi esterni mill-Kumitat tas-Soċjetà ‘La Stella’. Dan il-jum ta’ ċelebrazzjonijiet, li diġa’ kien inbeda b’servizz reliġjuż fil-bażilika Urbana permezz ta’ quddiesa solenni u ta’ ringrazzjament f’għeluq il-ħamsin sena mit-tifkira ta’ l-ordinazzjoni saċerdotali tal-Kan. Maġġur Dun Ġużepp Borg,…

Continue reading

NIFIRĦU LILL-KAN. ĠUŻEPP BORG

Illum, is-Sibt 14 ta’ Lulju tkomplew jitfakkru aktar ġublej wara dawk it-tlieta li għadhom kemm ġew festeġjati b’tant pompa u dinjità fil-Bażilika ta’ San Ġorġ. Din id-darba kien imiss il-festa ġubilari tad-deheb ta’ qassis ieħor ħabrieki u benefattur kbir fi…

Continue reading

DIMOSTRAZZJONI GRANDJUŻA FIL-QALBA TA’ BELTNA

Għat-tielet jum konsekuttiv, beltna reġgħet kienet miżgħuda b’eluf ta’ nies, li ġew biex jaqsmu magħna l-ferħ, fil-festa ad unur il-Patrun ta’ gżiritna San Ġorġ Martri. Wara li ntemm it-tielet u l-aħħar Tridu solenni fil-maqdes Ġorġjan, fejn għal darb’oħra spikkat l-imħabba…

Continue reading